Promocja na płytki dla dystrybutorów

*zobacz wyjątki w pkt 4 w poniższym Regulaminie

Regulamin Promocji 5% OFF na płytki dla dystrybutorów

1. Organizatorem promocji handlowej (zwanej dalej „Promocją”) jest HEBAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Kosocickiej 7, 30-694 Kraków.

2. Promocja trwa od 1.03.2021 do 6.03.2021 roku.

3. Uczestnikiem Promocji może być każdy dystrybutor płytek współpracujący z Heban (zwany dalej Klientem), która dokona zamówienia w Heban w okresie trwania Promocji i spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Rabat 5% udzielany jest na wszystkie płytki z wyjątkiem:

- płytek II gatunku

- wyprzedaży

- towarów realizowanych na zamówienie

- towarów realizowanych pod obsługę inwestycji

- zamówień w ilości powyżej 100 m2 jednego indeksu towarowego

5. Rabat 5% od wartości zakupionych towarów w okresie Promocji rozliczany jest tylko w towarze z kategorii Płytki ceramiczne. Rozliczenie będzie realizowane do 14 dni od zakończenia Promocji.

6. Rabat naliczany jest od ceny sprzedaży obowiązującej danego Klienta

7. Produkty zakupione w promocji nie podlegają zwrotowi.

8. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna u przedstawicieli handlowych i na stronie internetowej heban.net

9. Wzięcie udziału w Promocji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

10. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji „5% OFF na płytki dla dystrybutorów”


O szczegóły pytaj naszego Przedstawiciela Handlowego lub skontaktuj się z biurem Heban

System zamówień online